Kontakty

 
Sídlo a názov:
NEREUS, spol. s r.o.
Vysokoškolákov 8
010 08 Žilina
 
IČO:
36415138
DIČ:
201766494
Zapísaný v obchodnom registri dňa 17.12.2003, oddiel Sro, vložka číslo: 14579/L
 
Číslo účtu:
Prima banka Slovensko, a.s.,
IBAN: SK64 5600 0000 0003 5445 1001
 
Kancelária:
Mestská krytá plaváreň
Vysokoškolákov 8
010 08 Žilina
 
Telefón:
+421 (0)41 500 28 80
Mobil:
+421 (0)911 393 555
E-mail:
plaveckaskola@nereus-sro.sk